Wyszukiwarka

Typ transakcji:

Rodzaj nieruchomości:

Rynek

dowolny pierwotny wtórny

Lokalizacja:

Numer oferty:

Typ domu:

Typ budynku:

Typ działki:

Typ lokalu:

Typ obiektu:

Liczba pokoi:

Liczba pomieszczeń:

od do

Cena (zł):

od do

Cena za m² (zł):

od do

Powierzchnia m2:

od do

Piętro:

od do
Zgłoś czego szukasz Zgłoś ofertę Notes

oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi pośrednictwa kredytowego, a także inne usługi związane z nieruchomościami. Pośrednictwu kredytowemu została poświęcona osobna zakładka na naszej stronie i tam zostało ono dokładnie opisane. Tu skupimy się na usługach dotyczących nieruchomości.

 

 

W skrócie podzielimy je na 3 grupy.

 

 

I. Usługi z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  (kliknij, aby przejść do strony)

1.w sprzedaży nieruchomości,

2.w kupnie nieruchomości,

3.w wynajmie nieruchomości.

4.w najmie nieruchomości.

5.w zamianie nieruchomości.


II. Usługa przygotowania i przeprowadzenia transakcji - bez skojarzenia kontrahentów. (kliknij aby przejść do strony)

 

III. Usługa uregulowania stanu prawnego i formalnego nieruchomości, tytułu prawnego do nieruchomości - związane z zawarciem transakcji lub niezależne od transakcji .  (kliknij aby przejść do strony)

 

Zakres poszczególnych usług został opisany na podstronach, oznaczonych linkami.  Zanim jednak do tego przejdziecie - przeczytajcie kilka uwag.

 

Szanowni Państwo, pośrednik może działać na rzecz obydwu stron lub na rzecz jednej strony.

 

 

Pośrednik nie jest  adwokatem jednej ze stron, powinien być raczej mediatorem pomiędzy kontrahentami. Działając jednak na rzecz jednej ze stron reprezentuje i dba o interesy tej strony, na rzecz której pracuje. Szczególnie uwydatni się to podczas negocjacji, w treści przygotowanych umów pomiędzy kontrahentami, a zwłaszcza treści umów najmu nieruchomości, których konsekwencje dla stron mogą być poważne. Uwydatni się to również podczas przygotowywania dokumentów do transakcji, ponieważ tylko część z nich jest konieczna do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Całej reszty, o którą poprosi pośrednik ze względu na bezpieczeństwo zakupu notariusz nie zażąda. Dlaczego?  Ponieważ nie musi i nie może zażądać, jego kompetencje tego nie obejmują. 

 

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami ma obowiązek posiadania polisy OC. "Ubezpieczeniem OC Pośrednika jest objęta jego odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego i jego pracowników, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa określonymi w umowie." (treść z polisy OC)

 

 

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami „Art. 179b. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności...”.

 

 

Zawierając umowę na nieodpłatne świadczenie usług (0%) bądź też usług z wynagrodzeniem nieadekwatnym do wykonanej usługi (np. 1 zł), pośrednik nie tylko działa niezgodnie z obowiązującym prawem, ale również naraża Was na niemożność uzyskania odszkodowania w przypadku szkód poniesionych przez Was w wyniku jego działań  - niekoniecznie umyślnych, czasem wynikających z braku wiedzy i z braku należytej staranności.

 

 

Żądajcie od pośrednika zawarcia umowy. Nie zawierając pisemnej umowy z pośrednikiem musicie mieć świadomość, że pracuje on na rzecz drugiej strony, a Wasze ewentualne roszczenia wobec pośrednika nigdy nie będą mogły być zaspokojone. 

 

 

! Zawierając umowę o pośrednictwo z wyznaczonym wynagrodzeniem pośrednika za wykonaną usługę macie gwarancję jego pracy na Waszą rzecz, jego dbałości o Wasze interesy i Wasze bezpieczeństwo w zawieranej transakcji, a w przypadku błędu pośrednika albo jego nienależytej staranności, w wyniku której ponieśliście straty – macie prawo do odszkodowania z polisy OC pośrednika, które powinno pokryć wszystkie wasze poniesione z tego powodu straty.

Czy na pewno wszystkie?

 

 

Do umowy o pośrednictwo musi zostać załączona kopia ubezpieczenia OC pośrednika.

Sprawdźcie:

-na jaką kwotę ubezpieczony jest pośrednik (w wielu biurach jest to minimalna wymagana kwota 25.000 euro, która może nie wystarczyć na pokrycie nawet części ewentualnych poniesionych szkód),

-czy posiada zniżki, mówiące Wam o tym, że pośrednik dotychczas nie popełnił błędu w swojej pracy,

-aktualność polisy.

 

 

Począwszy od 01.stycznia 2014 roku zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami nie wymaga pozwolenia na wykonywanie zawodu, co oznacza że pośrednikiem może zostać każdy nie posiadający żadnej wiedzy w tym zakresie.

Od tego czasu rozpoczęło swą działalność wiele biur, niektórzy podkreślają, że zdobyli wiedzę pracując wiele lat w wielu biurach. Prawda to lub nie ...  ale wysokość polisy OC początkującego pośrednika z całą pewnością należy sprawdzić - chociaż tyle.

 

 

Nie ryzykujcie Waszym majątkiem.

 

 

Przejdź do zakładki OFERTA cz.I

Przejdź do zakładki OFERTA cz.II

Przejdź do zakładki OFERTA cz.III

Przejdź do zakładki KREDYTY

Przejdź do zakładki NIERUCHOMOŚCI

Przejdź do zakładki PROGRAM PARTNERSKI

Wróć do STRONY GŁÓWNEJ